Filia Klubu Seniora ul. Mała 17/4

 ul. Mała 17/4, 25-379 Kielce
 Kierownik Dorota Brzezińska
 poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00
 41 343 00 05
 klub.seniora.legiony@gmail.com