Filia Klubu Seniora ul. Urzędnicza 3

 ul. Urzędnicza 3, 25-729 Kielce
 Kierownik Dorota Brzezińska
 poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00
 41 345 07 77
 ks.legionow@mopr.kielce.pl