Kluby Seniora w Kielcach

Różnorodne formy aktywizacji, szeroki wachlarz zajęć i możliwość rozwijania swoich zainteresowań. To tylko część oferty skierowanej do seniorów przez kieleckie Kluby Seniora. Kluby Seniora, będące w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, zapewniają kompleksowe podejście do uczestników. Ofertę skonstruowano tak, żeby każdy senior mógł zadbać zarówno o swoją aktywność fizyczną (np. wyjścia na basen, gimnastyka, ćwiczenia ogólnousprawniające), jak i

Czytaj więcej

KIELECKA RADA SENIORÓW – NOWA KADENCJA

Jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Reprezentuje seniorów zamieszkałych na terenie miasta Kielce. Kielecka Rada Seniorów już kolejną kadencję zajmie się sprawami lokalnej społeczności seniorów. Nowych członków Kieleckiej Rady Seniorów nominowano podczas jej pierwszego posiedzenia w maju bieżącego roku. Z rąk prezydent Kielc – Agaty Wojdy – oraz jej zastępcy – wiceprezydenta Bartłomieja Zapały seniorzy otrzymali akty wyboru.

Czytaj więcej