Miejskie instytucje i jednostki honorujące Kartę Seniora