Nabór kandydatów na członków Kieleckiej Rady Seniorów

Zarządzeniem Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 października 2019 roku został ogłoszony nabór kandydatów na członków Kieleckiej Rady Seniorów
Zgłoszenia kandydatów do Rady można składać w terminie od 4 dnia listopada 2019 r.
do dnia 3 grudnia 2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 pokój 26 w poniedziałki w godz. 800 – 1600 , wtorki- piątki w godz. 730 – 15:30 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2 z dopiskiem: zgłoszenie Kandydata na członka Kieleckiej Rady Seniorów (decyduje data wpływu do MOPR).

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 604 635 495.
Kandydat do Kieleckiej Rady Seniorów musi być osobą starszą zamieszkałą na terenie Kielc, która uzyskała poparcie co najmniej 20 osób starszych. Poparcia można udzielić wyłącznie jednemu kandydatowi. Udzielenie poparcia, przez tę samą osobę, więcej niż jednemu kandydatowi do Rady skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać również przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych (mających swoją siedzibę na terenie miasta Kielce). Osoby zgłaszane przez podmioty nie muszą mieć ukończonych 60 lat i mogą być członkami podmiotu lub mieszkańcami Kielc.
Do Zarządzenia Prezydenta zostały dołączone w formie załączników formularze zgłoszeniowe dla kandydatów do Kieleckiej Rady Seniorów oraz oświadczenia kandydata.

Zarządzenie opublikowane zostało na stronach BIP Urzędu Miasta Kielce w zakładce Zarządzenia Prezydenta, umieszczone ta tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *