O samorządzie z Seniorami

Na zaproszenie Klubu Seniora Św. S. Kostki oraz Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona, przy ul. Żeromskiego 44 w Kielcach odbyła się „Lekcja o samorządzie” organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Najważniejsze aspekty działania samorządu przedstawił Marek Jarco, który w przystępny sposób przybliżył jego zadania, kompetencje i strukturę. Omówił m.in. rolę Zarządu i Sejmiku Województwa oraz scharakteryzował pracę urzędów poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Seniorzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat samorządności. – To temat, który pozornie wydaje się nam znany, ale brak często podstawowej wiedzy wychodzi w sytuacjach życia codziennego. Bezpośredni kontakt z urzędnikiem i przystępny sposób przekazu daje znacznie więcej niż czytanie przepisów. Dla jednych jest to przypomnienie, dla innych coś zupełnie nowego – mówił pan Andrzej.

Więcej o spotkaniu pod poniższym adresem
https://www.swietokrzyskie.pro/lekcja-o-samorzadzie-dla-kieleckich-seniorow/