Poszukiwani wolontariusze

Poszukiwani wolontariusze / wolontariuszki w wieku senioralnym (60+) do pracy w zespołach tematycznych, które powstają przy Kieleckiej Radzie Seniorów.

Drodzy Seniorzy/Seniorki z Kielc, jeśli jesteście zainteresowani wspólnym kreowaniem polityki senioralnej w mieście i wypracowaniem rekomendacji dla władz miasta zgłoście się do pracy w zespołach:

  • zespół ds. profilaktyki i promocji zdrowia
  • zespół ds. strategii, rozwoju oraz budżetu miasta Kielce
  • zespół ds. edukacji, kultury i wypoczynku, sportu i rekreacji
  • zespół ds. kontaktów z mieszkańcami, aktywizacji osób starszych i współpracy z podmiotami działającymi na rzecz seniorów
  • zespół ds. realizacji usług społecznych dla seniorów

Osoby chętne prosimy o kontakt z Fundacją PEStka:
tel. 41 341 74 96
e-mail: fundacja.pestka@gmail.com

Zadanie jest współfinansowane w ramach projektu „Senior kielecki -świadomy i odpowiedzialny” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.