Usługa transportowa dla seniora w 2023

Zgodnie z założeniami Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje bezpłatne usługi transportowe przeznaczone dla mieszkańców Kielc, którzy ukończyli 65 rok życia, mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Przejazdy na terenie Kielc mogą odbywać się do urzędu, banku lub placówki medycznej.

GDZIE ZGŁASZAĆ?

Zgłoszenia i odwołania przejazdów należy dokonywać pod numerami telefonów:

ogólnopolska infolinia –  22 505 11 11 (całodobowo)

koordynator Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” –  514 643 274 – (w godz. 7.30 – 15.30  w dni powszednie)

ZASADY REALIZACJI USŁUGI

Przewozy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Z usługi transportowej można korzystać 2 razy w miesiącu i maksymalnie 8 razy w roku.

Potrzebę skorzystania z usługi transportowej może zgłosić senior lub w jego imieniu rodzina, podmiot leczniczy, instytucja.

Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko seniora, pesel, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dane dotyczące przejazdu (datę, godzinę i adres, nazwę urzędu lub placówki medycznej).

 Po zgłoszeniu chęci skorzystania z usługi transportowej pracownik socjalny Ośrodka uda się do miejsca zamieszkania seniora w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby  i ustali szczegółowy zakres i termin świadczenia usługi transportowej.

Zgłoszenia przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem usługi. Odwołanie przejazdu powinno nastąpić nie później niż 1 dzień przed planowaną usługą. Kierowca może zaczekać z transportem powrotnym, jeżeli wizyta trwa do 30 minut.

 WAŻNE!!

W przypadku wizyty dłuższej niż 30 minut, senior może się umówić na konkretną godzinę lub telefonicznie ustalić godzinę powrotu. Przejazd będzie wówczas rozliczany jako kolejna usługa transportowa. Senior poświadcza odbyty przejazd na oświadczeniu składając czytelny podpis.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *