XII Kampania Społeczna “Biała wstążka”

26 listopada 2018 r. serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację XII Kampanii Społecznej “Biała wstążka” pod hasłem: “Senior – kocham, lubię, szanuję, nie biję”. Miejsce spotkania: Kieleckie Centrum Kultury w Kielcach, Plac Moniuszki 2B (duża scena). Sekretariat konferencji czynny od godz. 9:30.

Część I

10:00
Rozpoczęcie konferencji
Uroczyste otwarcie XII Kampanii społecznej “Biała wstążka”. Wystąpienia okolicznościowe.

10:10
Wręczenie statuetki “Biała wstążka” za wkład w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kielcach.

Ogłoszenie wyników konkursu “Lider Dobrych Praktyk”. Wyróżnienie laureatów.

Część II

10:30
Ludzie zamknięci w czasie bez wieku. O różnych obliczach starości.
dr hab. Agata Chabior – Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

11.10
Medyczno – psychologiczny aspekt starzenia się.
Renata Palmowska – lekarz specjalista psychiatra Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy k/Kielc

11:30
Bezpieczny Senior w Kielcach
mgr Grażyna Pisarczyk – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

11:50
Profilaktyka przemocy w rodzinie. Kluby Seniora w Kielcach.

mgr Magdalena Gościniewicz – Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach

12:10
Występ artystyczny – w wykonaniu Zespołu Passionata

13:00
Zakończenie konferencji, poczęstunek.

Organizatorzy:

  • Urząd Miasta Kielce
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • Ośrodek Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
  • Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie
  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach