Obradowała Kielecka Rada Seniorów

Członkowie Kieleckiej Rady Seniorów spotkali się w środę na kolejnym w tym roku zebraniu. W programie obrad znalazły się punkty dotyczące m.in. planu pracy rady na kolejne dwa lata. Dyskutowano również nad kwestią zmian w statucie rady seniorów, a także omawiano nowy program senioralny do 2022 roku.

– W tym programie chcemy zawrzeć, przede wszystkim, propozycje dotyczące seniorów, pomocy tej grupie – mówi przewodnicząca, Krystyna Szymaniak.

W zebraniu Kieleckiej Rady Seniorów wziął udział prezydent Bogdan Wenta. Jak podkreślał, ważna jest dla niego współpraca ze wszystkimi grupami społecznymi. Podziękował on seniorom za zaangażowanie oraz zapewnił, że ich głos jest zawsze brany pod uwagę, przy podejmowaniu decyzji związanych z polityką senioralną, w tym tworzenia dla osób starszych przyjaznych warunków życia w mieście.

Członków rady interesowała również przyszłość klubów seniora. Obecnie w Kielcach działa 13 takich placówek.  Ich podstawowym celem jest aktywizacja i integracja osób starszych.

– Mamy tam przeróżne zajęcia dla seniorów. Zarówno komputerowe, jak i takie treningi umysłu, które są nam już potrzebne – tłumaczy Krystyna Szymaniak.

Prezydent Bogdan Wenta zapewnił, że ratusz nie ma zamierza zamykać klubów seniora w Kielcach. Co więcej, w planach jest powstanie kolejnych.

– Trzeba docenić państwa aktywność i to, że poświęcacie swój czas, reprezentując różne środowiska, swoich bliskich, znajomych. Przedstawiacie te problemy, aby znaleźć wspólnie jakieś rozwiązania – mówi prezydent Bogdan Wenta.

Obecny skład Kieleckiej Rady Seniorów został wybrany w styczniu tego roku. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce.

Źródło: Urząd Miasta Kielce

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *