Druga kadencja Kieleckiej Rady Seniorów

Wybory na drugą kadencję Kieleckiej Rady Seniorów odbyły się w dniu 17 stycznia 2020 r. w kieleckim Klubie Seniora na ul. Św. St. Kostki 4a w Kielcach. W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce. Rada powołana jest na okres czteroletniej kadencji.

Czytaj więcej

Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy

Zapraszamy na Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy Wydarzenie kierowane do seniorów 60+ i ich Rodzin – z Kielc i okolic województwa świętokrzyskiego. Impreza o bogatym programie artystyczno-rozrywkowym angażująca seniorów m.in. z Klubów Seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku do czynnego udziału w wydarzeniu, jak również w jego przygotowaniu i realizacji. Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy stanowi kontynuację Międzynarodowych Targów Seniora, które odbyły się w kieleckim ośrodku

Czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków Kieleckiej Rady Seniorów

Zarządzeniem Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 października 2019 roku został ogłoszony nabór kandydatów na członków Kieleckiej Rady Seniorów Zgłoszenia kandydatów do Rady można składać w terminie od 4 dnia listopada 2019 r. do dnia 3 grudnia 2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 pokój 26 w poniedziałki w godz. 800 –

Czytaj więcej

Konkurs Kielecki Senior 2019

W związku z konkursem Kielecki Senior/Seniorka Roku- edycja 2019” serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów/kandydatekRegulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie https://fundacjapestka.pl/ Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie ponadprzeciętnych, najaktywniejszych postaw seniorów i seniorek kieleckich za działania zrealizowane w roku 2018. Jeśli macie Państwo w swoim otoczeniu osobę, która aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej i ukończyła 60 rok życia i chcielibyście

Czytaj więcej

Magazyn Kieleckiego Seniora „40 do setki”

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem bezpłatnego Magazynu Kieleckiego Seniora „40 do setki”. Magazyn w wersji papierowej można znaleźć m.in. w Kieleckich Klubach Seniora, Uniwersytetach III Wieku oraz w Urzędzie Miasta Kielce. W wersji elektronicznej Magazyn Kieleckiego Seniora można pobrać klikając poniżej. W aktualnym numerze m.in.: Seniorada 2019 Nasze pasje Kielecki Senior – świadomy i odpowiedzialny Usługi społeczne O

Czytaj więcej