O nas

Kluby Seniora kierują swoją ofertę do osób starszych, samotnych, osób które zakończyły okres aktywności zawodowej, emerytów oraz osób niepełnosprawnych, umożliwiając im pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu.

Do podstawowych zadań Klubów Seniora należy:

1. Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów
2. Aktywizacja i integracja osób starszych poprzez:

 • prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej, manualnej i ruchowej
 • organizowanie spotkań tematycznych
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych
 • organizowanie działań o charakterze edukacyjnym (np. kursów językowych, komputerowych)
 • organizowanie imprez okolicznościowych

3. Prowadzenie działań w środowisku lokalnym mających na celu zapobieganie izolacji, separacji i marginalizacji ludzi starszych poprzez:

 • organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego
 • kreowanie wizerunku seniorów jako osób czynnych społecznie
 • podejmowanie działań służących budowaniu więzi międzypokoleniowej oraz promocji wiedzy, doświadczenia i zainteresowań ludzi w podeszłym wieku

4.    Rozwijanie działań o charakterze samopomocowym

Oferta Klubów Seniora:

 • codzienna gimnastyka oraz rehabilitacja (masaż)
 • całodniowy dostęp do zgromadzonego w klubie sprzętu rehabilitacyjnego
 • pracownia komputerowa z możliwością nabycia umiejętności obsługi komputera oraz dostępem do internetu – zajęcia prowadzone przez instruktora
 • pracownia rękodzieła artystycznego, w której można zapoznać się z takimi technikami jak: papieroplastyka, makrama, collage, malowanie na szkle, projektowanie ozdób, prace w skórze, wyroby ze sznurka sizalowego a także wziąć udział w zajęciach z tkactwa, majsterkowania, krawiectwa, hafciarstwa, szycia, inne – zajęcia odbywające się pod kierunkiem instruktora
 • wieczorki taneczne
 • uczestnictwo w zorganizowanych sekcjach: brydżowa, szachowa, recytatorska, wokalna, filmowa
 • uczestnictwo w imprezach organizowanych na terenie miasta
 • wyjścia do kina teatru na przedsięwzięcia plenerowe
 • udział w zorganizowanych grupach językowych
 • cyklicznie odbywające się wykłady dotyczących zdrowia – „Spotkania z Medycyną Naturalną
 • wycieczki piesze, autokarowe, spacery, ogniska
 • organizowanie wystaw, prelekcji, spotkań z ciekawymi ludźmi
 • kluby dyskusyjne
 • korzystanie z biblioteczki klubowej oraz codziennej prasy, sali telewizyjnej
 • zabiegi kosmetyczne
 •  Klubowa Wigilia, Wielkanoc, Walentynki itp.
 • zajęcia na basenie

Kluby nie pobierają żadnej odpłatności za korzystanie z powyższej oferty.