Informacja

Mając na względzie dynamikę przebiegu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz postępy w realizacji Narodowego Programu Szczepień informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przekazanym przy piśmie znak NHS.9011.161.2021 z dn. 10.06.2021 r. oraz obecnie obowiązującymi przepisami placówki wsparcia dziennego w tym Klubu Seniora i Kluby Senior+ mogą prowadzić działalność statutową z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Ogłoszenia

Aktualności

Kluby Seniora w Kielcach

Różnorodne formy aktywizacji, szeroki wachlarz zajęć i możliwość rozwijania swoich zainteresowań. To tylko część oferty skierowanej do seniorów przez kieleckie Kluby Seniora. Kluby Seniora, będące w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, zapewniają kompleksowe podejście do uczestników. Ofertę skonstruowano tak, żeby każdy senior mógł zadbać zarówno o swoją aktywność fizyczną (np. wyjścia na basen, gimnastyka, ćwiczenia ogólnousprawniające), jak i […]

Czytaj więcej

Rada Seniorów