Mobilne punkty informacyjne w Klubach Seniora

Praca mobilnych punktów informacyjno – konsultacyjnych
w ramach Kampanii „Biała wstążka” w Kielcach w 2018 roku.

1. Klub Seniora, ul. Naruszewicza 23
05.12.2018 r., od godz. 12.00

2. Klub Seniora, ul. Św. Stanisława Kostki 4a
30.11.2018 r., od godz. 12.00

3. Klub Seniora ( filia: ul. Żeromskiego 44 )
12.12.2018 r., od godz. 11.00

4. Klub Seniora, ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 75
29.11.2018 r., od godz. 12.00

5. Klub Seniora, ul. Hoża 39
27.11.2018 r., od godz. 11.00

6. Klub Seniora, Al. Legionów 5
28.11.2018 r., od godz. 11.00

7. Klub Seniora ( filia: ul. Urzędnicza 3 )
11.12.2018 r., od godz. 12.00

8. Klub Seniora, ul. Marii Konopnickiej 5
04.12.2018 r., od godz.12.00

9. Klub Seniora, ul. Tujowa 2
07.12.2018 r., od godz. 11.00

10. Klub Seniora, ul. Krzemionkowa 1
10.12.2018 r., od godz. 11.00

Porad udzielać będą:

Pracownicy socjalni MOPR Kielce
Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, KP i, II, III, IV
Specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Specjalistycznego Osrodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach