Zapraszamy wszystkich na Senioralia 1 lipca 2018 r.

Z   inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego  Pani Agaty Wojtyszek 1 lipca 2018 roku w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica przy ul. Zamkowej w Kielcach w godz. 12:00 – 18:00 zorganizowana zostanie impreza plenerowa pn. SenioraliaPrzedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+ .

Wydarzenie dedykowane jest zarówno seniorom, jak i całym rodzinom i będzie miało charakter otwarty, niebiletowany. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano prelekcje przedstawicieli m. in.

  • Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej
  • Polskiej Grupy Energetycznej
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Imprezie towarzyszyć będą również występy artystyczne lokalnych kapel, zespołów śpiewaczych, stoiska informacyjne w/w instytucji oraz konkursy. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych pomiarów ciśnienia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, cukru we krwi.

Celem imprezy jest promocja działań związanych z aktywizacją osób starszych i ich środowiskowym wsparciem oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa.

W przedsięwzięciu udział wezmą  zespoły artystyczne z kieleckich Klubów Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. W trakcie imprezy będzie można zapoznać się z pracami wykonanymi przez seniorów w ramach zajęć rękodzieła artystycznego. Serdecznie zapraszamy.