Spotkania z Kielecką Radą Seniorów

Dużą popularnością cieszą się spotkania z przedstawicielami Kieleckiej Rady Seniorów. Spotkania te cyklicznie organizowane są w Klubach Seniora. Ich celem jest m.in.:

  • zapoznanie z działalnością Kieleckiej Rady Seniorów
  • omówienie spraw ważnych dla seniorów/seniorek związanych z codziennym ich funkcjonowaniem w Kielcach
  • rozmowa o planach na rzecz seniorów w Kielcach

Celem Miejskiej Rady Seniorów, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie miasta Kielce. Funkcje konsultacyjne oznaczają możliwość opiniowania lokalnych strategii, programów rozwoju, projektów uchwał, podejmowanych przedsięwzięć czy inwestycji. Funkcje doradcze dają Miejskiej Radzie Seniorów możliwość zgłaszania uwag i sugestii do działań gminy Kielce. W ramach funkcji inicjatywnych rada może zgłaszać własne pomysły na działania dla osób starszych, poszerzając w ten sposób perspektywę władz o potrzeby dotąd pomijanego pokolenia 60+. Już teraz zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na kolejne spotkania.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *