Relacja z I Senioralnego Turnieju Bilardowego

Za nami I Senioralny Turniej Bilardowy rozegrany w Kieleckim Centrum Bilardowym, gdzie Nasi Seniorzy pod okiem instruktora poznają tajniki tej pięknej gry od kwietnia 2019 roku. Postępy w nauce są wyraźne. Większość pojedynków była bardzo zacięta, zwłaszcza w strefie medalowej. Najważniejsza była jednak dobra zabawa, możliwość wspólnego spędzenia czasu i radość z samej gry. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, zarówno samego turnieju,

Czytaj więcej

O Kieleckiej Radzie Seniorów

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo o Kieleckiej Radzie Seniorów. Gośćmi programu „Dzień Dobry z TVP3 Kielce” byli Maria Salus i Ryszard Rumas. Z programu uzyskamy informacje o wyborach do Kielckiej Rady Seniorów, a także jej roli jako organu doradczego Prezydenta Kielc. Zaproszeni goście ujawniają infomajce o planach jakie mają na przyszłe lata, nowych inicjatywach i propozycjach na rzecz

Czytaj więcej

Druga kadencja Kieleckiej Rady Seniorów

Wybory na drugą kadencję Kieleckiej Rady Seniorów odbyły się w dniu 17 stycznia 2020 r. w kieleckim Klubie Seniora na ul. Św. St. Kostki 4a w Kielcach. W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce. Rada powołana jest na okres czteroletniej kadencji.

Czytaj więcej

Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy

Zapraszamy na Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy Wydarzenie kierowane do seniorów 60+ i ich Rodzin – z Kielc i okolic województwa świętokrzyskiego. Impreza o bogatym programie artystyczno-rozrywkowym angażująca seniorów m.in. z Klubów Seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku do czynnego udziału w wydarzeniu, jak również w jego przygotowaniu i realizacji. Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy stanowi kontynuację Międzynarodowych Targów Seniora, które odbyły się w kieleckim ośrodku

Czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków Kieleckiej Rady Seniorów

Zarządzeniem Nr 475/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 października 2019 roku został ogłoszony nabór kandydatów na członków Kieleckiej Rady Seniorów Zgłoszenia kandydatów do Rady można składać w terminie od 4 dnia listopada 2019 r. do dnia 3 grudnia 2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 pokój 26 w poniedziałki w godz. 800 –

Czytaj więcej