Homepage

W związku z kolejnymi etapami odmrażania pracy urzędów Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że działalność Ośrodków Wsparcia Dziennego w tym Klubów Seniora zostaje wznowiona od dnia 1 czerwca 2020 roku. Wszystkie Kluby Seniora będą pracować zgodnie z zaleceniami zachowania rygoru sanitarnego tj. pomiarem temperatury przy wejściu, nakazem noszenia rękawiczek oraz maseczek ochronnych, a także zachowania odpowiedniej odległości. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu z Klubami Seniora.

Informujemy, że program „Taksówka dla Seniora” nie będzie świadczony w dn. 20-24.07.2020 r. ze względu na urlop przewoźnika.

Ogłoszenia


Aktualności


Rada Seniorów